OSP Siedliska Ochotnicza Straż Pożarna Siedliska

Członkowie

Nasza jednostka, na której czele stoi zarząd, liczy ponad 40 członków. Wśród nich 25 druhów tworzy Jednostkę Operacyjno-Techniczną, czyli osoby po odpowiednich szkoleniach i posiadające ważne badania lekarskie uprawniające do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Zarząd OSP - kadencja 2016 - 2021:

Siwak  Krzysztof - Prezes,

Rąpała Henryk - Naczelnik,

Gacek Krzysztof - V-ce prezes,

Wajda Marek - V-ce prezes,

Bujak Tomasz - Skarbnik,

Wantuch Ryszard - Sekretarz,

Baran Józef - Gospodarz.

Komisja Rewizyjna - kadencja 2016 - 2021:

Bień Zygmunt - przewodniczący,

Urbanek Sławomir - członek,

Adamczyk Jacek - członek.

Jednostka Operacyjno-Technicza (JOT):

1. Siwak Krzysztof

2. Rąpała Henryk

3. Gacek Krzysztof

4. Wajda Marek

5. Wajda Jerzy

6. Wajda Rafał

7. Urbanek Sławomir

8. Urbanek Daniel

9. Adamczyk Jacek

10. Bujak Grzegorz

11. Bujak Andrzej

12. Bujak Tomasz

13. Iwaniec Jan

14. Iwaniec Kamil

15. Antoł Tomasz

16. Antoł Marcin

17. Łątka Jakub

18. Łątka Mariusz

19. Opałka Konrad

20. Rąpała Rafał

21. Grochola Michał

22. Wróbel Artur

23. Czopek Robert

24. Klimek Mateusz

25. Mariusz Nowak

26. Iwaniec Michał

27. Serafin Dawid

28. Pałucki Mateusz

29. Kiełtyka Szymon

30. Świat Wojciech